De Koers Verlegd

De Koers Verlegd

Het is al weer een tijdje geleden, maar nog steeds een boek waar ik enorm trots op ben. Voor Rijkswaterstaat mocht ik in 2002 hun “Integrale Visie IJsselmeergebied 2030” vormgeven. Het is een hardkartonnen box geworden waarin naast het officiële rapport – dat aan de Regering werd aangeboden – ook plaats was voor een aantal ‘achtergronddocumenten’.

Opengevouwen box met het oblong-rapport en diverse bijlages

Ik heb gekozen voor een oblong-formaat om de weidsheid van het landschap te accentueren. Mijn ‘visie’ van leesbaarheid heb ik gekoppeld aan de kaarsrechte horizonnen van het IJsselmeergebied. De box, hard-cover omslag en kaften van de bijlages zijn bedrukt met speciale metallic-inkt.

Spreadpagina

Naast het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Rijkswaterstaat/RWS) waren ook het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bij dit project betrokken.

Het voorwoord is ondertekend door Annemarie Jorritsma (Minister van Economische Zaken), Jan Pronk (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer), Monique de Vries (Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat) en Geke Faber (Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij).